Sunday, July 12, 2009

syarat-syarat pendermaan organ

1.Pendermaan organ boleh dibuat jika tidak ada altenatif lain untuk selamakan nyawa.
2.Tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penderma dan penerima.
3.Tiada unsur penjualan dan pembelian organ.
4.pendermaan organ adalah ikhlas kerana Allah
5.Pendermaan organ mesti mendapat keizinan daripada penderma dan penerima.

Ilmu

Definisi Syariah.
Bahasa:Jalan yang lurus.
Istilah:Peraturan agama yang ditetapakan oleh Allah keatas hambaNya.
Ia merangkumi aqidah,fiqh,akhlak.

Definisi Ibadah.
Perkara yang disukai oleh Allah,yang dilakukan secara zahir dan batin.
contoh:
1.zahir:solat
2.batin:mencintai ilmu

Definis Fiqh.
Bahasa:Memahami maksud percakapan seseorang yang bercakap
Istilah:Ilmu berkaitan dengan hukum perbuatan mukallaf seperti wajib,haram,makruh,harus dan sunat yang diperoleh daripada dalil yang terperinci

Questions about islam

Question 1:Name the religion which wants its followers to believe in only One God for whom yhe word in Arabic is Allah,and the word in english is God.
Answer:Islam is that religion.

Question 2:Why not a muslim call himself a muhammadian?
Answer:Because ,The Christians worship Jesus Christ or through him,therefore they are called christians.A muslims does not worship Prophet Muhammad.So he must not be called a muhammadan,because it gives wrong impression.

Question 3:Why we need the last prophet,the prophet Muhammad,and the last Holy Book,The Holy Quran?
Answer:We needed a last prophet,which is Muhammad,because the Divine message amny other prophets brought has been altered and misunderstood.We need a last book because The Holy Quran is only book that has not been altered and will not and cannot be altered.as milionns of Muslims know it by heart,whereas other holy books have been altered.If all copies of the Quran(which Allah forbid)were burnt,the very next moment the Quran would spring to live again from the milion who know it by heart.So you can see,there is no chance Quran ,being lost or altered

Asal usul kaum kedayan di Brunei

Kedayan merupakan bangsa campuran Orang Jawa dan Masyarakat Melayu Brunei yang mana peristiwa Sultan Brunei Ke 5 iaitu Sultan Bolkiah yang selalu singgah ke nusantara seperti di kepulauan Jawa,Kalimantan,Sumatera termasuklah Di Filipina. Dan di tanah Jawa Baginda dapat melihat aktiviti orang Jawa yang rajin bercucuk tanam dan berpadi dan mereka ini dikenali dengan jadi bertanam (hasil tangan mereka yang banyak membuahkan hasil), maka baginda segera menawarkan mereka untuk menetap di Brunei. Setelah di Brunei banyak aktiviti pertanian dibuat dengan giat dan banyak hasilnya lalu Baginda memberikan hadiah. Di sinilah bermulanya ikatan pertalian dan persaudaraan orang Jawa melalui perkahwinan campur dengan Masyarakat Melayu Brunei sehingga pada masa kini puak kedayan banyak menetap di Daerah Temburong, Tutong, Belait dan Brunei dan Muara (Jerudong). Dan kemudian berpindah-rendah ada yang menetap di Sabah dan di Sarawak.
Kaum ini juga tinggal di Limbang dan pedalaman Brunei,mereka menetap di lembah sungai dan kawasan di sekitar alur sungai .Mereka di gelar Bansa Berunei Darat(Orang Pendalaman Brunei).Kira-kira seabad yang lalu,Haji Abdul Gapor(Pemimpin Kedayan) telah memimpin pengikutnya berpindah ke selatan(Sarawak).Di sarawak,mereka pilih untuk menetap di Sibuti yang terletak di dalam bahagian Miri.
Haji Abdul Gapor kemudiannya di lantik menjadi penghulu Kaum Kedayan oleh penjajah british di bawah pimpinan Brooke.Berikutan daripada perlantikan ini lebih banyak ramai kuantiti Kaum Kedayan yang berpindah ke Sibuti.Perpindahan ini di lakukan untuk mendapatakan kawasan pertanian yang baru dan subur.

suku kaum kedayan

Adat ialah peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun(sejak dahulu kala) di dalam suatu masyarakat(sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus di patuhi).
Istiadat pula,peraturan atau cara-cara melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan,adat kebiasaan dan resam.
Bangsa Kedayan merupakan salah satu bangsa yang menetap di Miri. Dipercayai berasal dari Brunei dan berhijrah ke Miri. Sebelum penubuhan Malaysia, Miri merupakan sebahagian daripada Brunei. Kebanyakan bangsa Kedayan daerah Bekenu. Selain itu, bangsa Kedayan juga boleh ditemui di Sipitang, Sabah dan Labuan.Bahasa yang digunakan ialah Bahasa Kedayan ("bahasa de facto" Brunei).
Kaum Kedayan di Labuan bukannya orang pantai, dan cenderung menetap di kawasan pedalaman. Rumah-rumah di kampung dibina agak dekat antara satu sama lain, mengikut pola kelompok, dengan taman-taman bercabang seperti jejari ke luar.