Sunday, July 12, 2009

syarat-syarat pendermaan organ

1.Pendermaan organ boleh dibuat jika tidak ada altenatif lain untuk selamakan nyawa.
2.Tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penderma dan penerima.
3.Tiada unsur penjualan dan pembelian organ.
4.pendermaan organ adalah ikhlas kerana Allah
5.Pendermaan organ mesti mendapat keizinan daripada penderma dan penerima.

No comments:

Post a Comment