Sunday, July 12, 2009

Ilmu

Definisi Syariah.
Bahasa:Jalan yang lurus.
Istilah:Peraturan agama yang ditetapakan oleh Allah keatas hambaNya.
Ia merangkumi aqidah,fiqh,akhlak.

Definisi Ibadah.
Perkara yang disukai oleh Allah,yang dilakukan secara zahir dan batin.
contoh:
1.zahir:solat
2.batin:mencintai ilmu

Definis Fiqh.
Bahasa:Memahami maksud percakapan seseorang yang bercakap
Istilah:Ilmu berkaitan dengan hukum perbuatan mukallaf seperti wajib,haram,makruh,harus dan sunat yang diperoleh daripada dalil yang terperinci

No comments:

Post a Comment